🤖 Občan GPT

Zeptejte se na jakoukoliv otázku a dostanete odpověď založenou na textech z občanského zákoníku. Berte v potaz, že poskytnuté výsledky nemusí vždy být správné a je třeba je kontrolovat s odborníky.

Co vlastně řeší občanský zákoník?
  1. Vztahy mezi lidmi a věcmi - řeší například, jak se dělí majetek po smrti, jaké máme práva a povinnosti vůči rodině, jaké máme práva a povinnosti vůči sousedům, jaké máme práva a povinnosti vůči státu, jaké máme práva a povinnosti při uzavírání smluv a mnoho dalšího.
  2. Majetek - řeší například, co je to majetek, jak se dělí majetek po smrti, jaké jsou věcná práva, jaké jsou dědické práva a mnoho dalšího.
  3. Smlouvy - řeší například, jaké máme práva a povinnosti při uzavírání smluv, jaké jsou druhy smluv, jaké jsou následky porušení smlouvy a mnoho dalšího.
  4. Rodinné právo - řeší například, co je to rodina, jaké máme práva a povinnosti vůči rodině, jaké jsou druhy manželství, jaké jsou následky rozvodu a mnoho dalšího.
  5. Dědické právo - řeší například, jak se dělí majetek po smrti, jaké jsou dědické řízení, jaké jsou dědické podíly a mnoho dalšího.
  6. Věcná práva - řeší například, co jsou to věcná práva, jaké jsou druhy věcných práv, jaké jsou následky porušení věcných práv a mnoho dalšího.
  7. Závazkové právo - řeší například, co je to závazkové právo, jaké jsou druhy závazků, jaké jsou následky porušení závazků a mnoho dalšího.
  8. Právo na ochranu osobnosti - řeší například, co je to právo na ochranu osobnosti, jaké jsou následky porušení práva na ochranu osobnosti a mnoho dalšího.
  9. Právo na ochranu soukromí - řeší například, co je to právo na ochranu soukromí, jaké jsou následky porušení práva na ochranu soukromí a mnoho dalšího.
  10. Právo na ochranu majetku - řeší například, co je to právo na ochranu majetku, jaké jsou následky porušení práva na ochranu majetku a mnoho dalšího.

Made by @PetrBrzek